Асуулта

Уласаймнай мэдээжэ тамиршадые хотын ажаhуугшад хэр мэдэнэб?

22 февраля 663

Знают ли горожане известных бурятских спортсменов?

Сурбалжалагша – @vovacorn
Дэлгэсэй зураг буулгагша – @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – DD
Юрэнхы эрхилэгшэ – @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.