Дэлхэйн буряадууд

«Пробуйте, мечтайте, развивайтесь и наслаждайтесь жизнью»

24 декабря 2021 514

Светлана Гармаева @svettkko о переезде в столицу , СММ и Новогодней Москве
Светлана Гармаева @svettkko Москва хотын  ажабайдал, СММ болон Москва хотодо шэнэ жэл угталга

Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагша @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он. buryad.tv.official#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал