Энэ дамжуулгын хабаадагшадта юундэ бүхы һанаандань мыло байгааб, хэн хаана шүдөө табидаг бэ, юугээр нюдөө шалгадаг бэ?

Почему участники думали о мыле? А также вы узнаете, где можно оставить зубы и как проверить зрение.

Туяна Доржиева (@tuyana_dd), Дашима Дашинимаева (@dashi0192), Аюна Бабужапова (@ayunasun777), Виктория Цырендоржиева (@yalalt_5)

@rbnli.1, @auto_college03_

Сэдхʏʏлшэ, асуудалнуудые зохёогшо: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ