"Тренднүүд" Буряад ТВ дээрэ:
- @team__spirit түрүүшынхиеэ #DOTA2 чемпионадай илагшад болобо
- Испанидэ түрүүшынхиеэ агаарай бүмбэгөөр нааданай чемпионат үнгэрбэ
- Америкэдэ "Игра в кальмара" сериалай удхаар шоглон hажааһан хүгжэмтэ клип буулгаба
- #игравкальмара Орос орондо (@designbyfeo), Буряад орондо (@notshamanka) буулгаһан һаа, ямар байха һэм гэжэ харуулжа туршабад
- Интернедэй шэнэ тренд – һургуулинуудай нэрэ ондоо болголго.

Хүтэлэгшэ: @vovacorn
Дэлгэсэй зураг буулгагша: @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык