Буряад ТВ гэжэ түрүүшын үндэһэн буряад субагай хоёрдохи жэлэй ажал хүдэлмэринүүд, энэ 365 хоногой гол баримтанууд, ажаллагшадай һанал, дурсамжанууд тухай фильм

Фильм о втором годе работы первого национального бурятского телеканала Буряад ТВ – основные этапы, ключевые моменты этих 365 дней, мнения и впечатления сотрудников