Заяа. Мэдэгма Доржиева

– кто украл 16-метровый баннер певицы?
– «мы выступаем за сумму, меньше,  чем макияж»
– честно о гонорарах бурятских артистов;
– «самый нелепый слух, что я–чья-то любовница…  но у меня есть молодой человек и он самый обычный»
Смотрите полный выпуск на ютубе и на нашем сайте.

– Дуушанай 16 метр утатай уряал зураг хэн хулгайлааб?
– «Нюур амаа будалга тайзан дээрэ гаража дуулахаһаа үнэтэй»
– Буряадай зүжэгшэдэй олзо тухай нюусагүй;
– «Намайе хэнэйшьеб нюуса амараг гэһэн хоб үгэ тараһан, энэ тон ушар удхагүй зугаа. Харин мүнөө би нүхэртэйб,  тэрэм эгээлэй юрын лэ хүн…»
Энэ дамжуулга манай ютуб субаг болон сайт дээрэ хараха аргатайт.