Айлшаднай нейросетиин аргаар зурагдаһан Улаан-Үдэ хотын байшангуудые тааха гү? Совет үедэ хэрэглэгдэдэг байһан зүйлнүүдые таажа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт