Какие трудности ожидают нас в год Кролика и как их преодолеть. Подробный астрологический прогноз в программе «Манай саг». Гость – лама Цогчен дугана Баир Раднаев.

Орожо байһан уһан харагшан Туулай жэл ямар байхаб? Ямар аргаар бузар булайһаа мултархаб, гай гасалан яажа дабахаб гэхэ мэтэ орёо асуудалнуудта харюу Дээдэ Онгостойн дасанай Согшон дуганай Баир лама зурхайн номһоо тайлбарилжа үгэбэ.