Хэниинь буряад хэлэеэ һайн мэдэнэб? Буряадай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай шабинар гү, али 29-дэхи буряад гимназиин һурагшад?  Шэнэ дамжуулгыемнай хараһанай удаа энээндэ харюу олохот