Ивалгын  аймагай Хурамша һууринай ТОС-ууд аршаан булагта нангин газарнуудаа сэбэрлэхэ талаар аргагүй ехэ ажал ябуулжа байдаг. Тэндэхи  Ухаа Толгойн аршааниие «Булжамуур» гэһэн ТОС-ойхид  хэдэн жэл һайжаруулжа байһаар.

ТОС «Булжамуур» занимается благоустройством одного из самых популярных аршанов Иволгинского района Ухаа Толгой. О них наш материал.