Манай саг

Манай Саг. Баиржаб Дамбиев.

5 сентября 32

Буряадай оперо болон баледэй театр 83-дахи хаhаа нээхэнь. Энээн тухай  Буряад Уласай Арадай зүжэгшэн Баиржаб Дамбиев хөөрэбэ.

Бурятский театр оперы и балета открывает свой 83-й театральный сезон. Об этом рассказал народный артист Бурятии Баиржаб Дамбиев.