Асуулта

Асуулта. Хамар аманай халхабша зүүгээд ябаха гурим

27 августа 62

Эдэ үдэрнүүдтэ ниитын газарнуудаар, унаа соогуур хамар аманай халхабша зүүгээд ябаха гурим тогтоогдобо.
Энээн тухай хотынхид юун гэдэг юм ааб?
Эдэ бүгэдэ “Асуулта” гэжэ дамжуулгадамнай

Накануне ввели масочный режим в общественных местах, включая транспорт. Что думают об этом на горожане? Мнения в новом выпуске программы «Асуулта».