-Буряадай цирк ямар түсэлдөө 10 миллион түхэригэй бусаалтагүй мүнгэ абаа һэм?
-Циркын байшан барихадаа, буузын түхэлөөр бариха гү?
-Мүнөө үедөө зүжэгшэд хүртэнэ гү?
Эдэ бүгэдэ асуудалнуудаар Буряадай циркын захирал Наталья Владимировна Борисова “Манай саг” дамжуулгада.

-За какой проект цирк Бурятии получил грант в размере 10 млн?
-Построят ли здание цирку в форме буузы?
-Хватает ли артистов сегодня?
Обо всем этом в программе «Манай саг» директор цирка Бурятии Борисова Наталья Владимировна.