Асуулта

Асуулта. Союзмультфильм

1 июля 169

Балшар бага наһыемнай ойндомнай бүхөөр хадуун үлээһэн мультфильмүүдые бүтээдэг үйлэдбэри һаяхан 86 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэбэ.
Хотымнай зон энээн тухай дуулаа гү, бага наһандаа харадаг байһан ямар мультфильмдэ тэдэнэр  дуратайб гэжэ манай сурбалжалагша мэдэбэ.

Киностудия по производству мультипликационных фильмов, подарившая нам запоминающееся детство, недавно отметила своё 86-летие.  
Знают ли об этом жители нашего города и какой их любимый мультфильм детства? Узнала наш корреспондент