Манай саг

Манай Саг. Найдангийн Ганхуяг

29 июня 327

Нацагдоржын нэрэмжэтэ театр мүнөө ямар һонинуудтайб?
Ямар зүжэгшэн Буряад гүрэнһөө түрүүшынхие Чингисханиие наадаба?

Энээн тухай Монгол Улсын Нацагдоржын нэрэмжэтэ драмын театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ хөөрэнэ.