Культура

«Нүхэдэйм дүхэригтэ»

16 марта 263

Мэдээжэ уран зохёолшо Ц-Д. Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаһан Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ можохоорондын «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэһэн мүрысөөн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ оюутад болон һургуулиин һурагшад хабаадаба. Конкурсын ажалнууд 4 секцидэ хубаараа. «Уянгын шүрэ»–«Уран шүлэг», «Уран һайханай юртэмсэ»–«Үргэлжэлһэн зохёол», «Хурса гуурһан», «Уран зурааша». Энэ секцинүүдтэ уласаймнай аймагуудһаа, хотымнай һурагшад, оюутад, тэдэнһээ гадуур Эрхүү можоһоо болон Агын тойрогһоо ерэжэ, бүхыдөө 160 гаран хүн хабаадаба. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр хабаадагшад дипломуудаар болон Ким Цыденовэй гэр бүлын тусхай мүнгэн шангуудаар шагнагдаба. Эрхим ажалнууд тусгаар суглуулбарида ниитэлэгдэхэ юм.