1  Гэмтэ ябадал үсөөрнэ  
2  2-дохи ТЭЦ-эй  түсэл тухай
3  Улаан-Үдын түхэл шарай хубилна
4  Ойхон руу ниидэхэ зам
5  Моридой аян зам
6  Амилдаг агаарнай ямархан бэ?