Бултанда мэдээжэ зугаасуулгын тэмсээн 5 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь. "Буряад ТВ" субагай ажалшад "Буряад үнэн" сониной ажалшадай урдаһаа! Хэниинь түрүүлжэ гарахаб?