The Buryad Show

Анхарагты! Түрүүшынхиеэ теле-эфиртэ «Show Today» наадан буряад хэлэн дээрэ!

17 апреля 2022 683

Бултанда мэдээжэ зугаасуулгын тэмсээн 5 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь. "Буряад ТВ" субагай ажалшад "Буряад үнэн" сониной ажалшадай урдаһаа! Хэниинь түрүүлжэ гарахаб?