Буряад Баттл

"Буряад Баттл" уже в сети

22 ноября 2021 1202

Энэ манай субагай түрүүшын шог наадан. Бидэ буряадаараа хөөрэлдэхэ дуратайшуулые, хөөрэлдэжэ эхилжэ байгшадые дэмжэнэбди.