1. Сенегалай түлөөлэгшэдтэй уулзалга
2.Харилсан ажаллалга
3. Хэлсээн баталагдаба  
4.Зайн галаар ябадаг самокадууд
5.Кикбоксингоор мүрысөөн