Танай бэшэгүүд | Ваши письма

Танай бэшэгүүд | 2-дохи дамжуулга

30 августа 2021 1109

1-дэхи амаршалга

Захааминай аймагай Шара-Азаргын Мария Лыксыковнае 80 наһанайнь ойгоор үхибүүдынь, аша гушанарынь амаршална.

Родные и близкие Марии Лыксыковны из села Шара-Азарга Закаменского района поздравляют свою маму, бабушку с 80-летним юбилеем.


2-дохи амаршалга

Түгнын сагаан талаһаа Нимасу Очировна Батуева алтан дэлхэй дээрэ һанаха байха дүү басагаяа тэбхэр 60 наһанайнь ойгоор гоё һайхан үреэлнүүдээр амаршалжа, дүү басаганайнгаа ажабайдал тухай хөөрэнэ.

Батуева Нимасу Очировна из Мухоршибирского района поздравляет горячо любимую сестру с 60-летним юбилеем и рассказывает об интересных моментах из её биографии.


3-дахи амаршалга

Яруунын аймагай Эгэтэ нютагай Дашацырен Цыдендамбаевич Санжимитыповые 75 наһанайнь ойгоор тэрэнэй басаган Дашима Идамжапова амаршална.

Дашима Идамжапова из Еравны поздравляет своего отца Санжимитыпова Дашацырена Цыдендамбаевича с 75-летним юбилеем.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал