Дамжуулганууд

Танай бэшэгүүд | Ваши письма

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Танай бэшэгүүд | 3-дахи дамжуулга

Танай бэшэгүүд | 3-дахи дамжуулга

Дамжуулга соо: Хяагтын аймагай Энхэ-Тала нютагай Аюшеев Бата-Ошорой 80 наһанай ойн баяраар үри хүүгэдынь, аша зээнэрынь манда бэшэжэ амаршалжа, элүүр мэндые хүргэнэ!
Сугтаа ажалладаг нүхэдынь Лилия Леонидовнае 60 наһанайнь ойн баяраар амаршална.

В программе: Дети и внуки Аюшеева Ивана Эрдэнжаповича поздравляют отца, дедушку с 80-летним юбилеем и шлют большой и горячий привет!
Друзья и коллеги ГАПОУ РБ Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта, поздравляют Лилию Никифорову с 60-летним юбилеем.

Хүтэлэгшэ: Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

Танай бэшэгүүд | Ваши письма
10 сентября 2021 706