Talk-тэй хүн

Talk-тэй хүн. Бато Доржинимаев

13 августа 2021 697

Talk-тэй хүн Бато Доржинимаев @dorzhinimaevbato
о переходе с госслужбы в столярного дело, секретах мастерства и развитии семейного бизнеса @playwood03

Talk-тэй хүн Бато Доржинимаев @dorzhinimaevbato
Гүрэнэй алба хаагша байһанаа, модошо дархан болоһон тухайгаа, гэр бүлын хэрэг эрхилэлгые хүнжөөлгын нюусанууд тухай @playwood03

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #talkтэйхүн