Дамжуулганууд

Talk-тэй хүн

Дамжуулгын хүтэлэгшэ Николай Банеев һонирхолтой айлшадта ошожо, хөөрэлдэнэ. Дуушан, хатаршан, тамиршан – ямар бэ толктэй хүн гээшэмнай? Дамжуулга соо харуулагдана

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Talk-тэй хүн. Эрдэни Дымчиков. «Бурхан болохо гээшэ минии наһанай зорилго.»

Talk-тэй хүн Эрдэни Дымчиков @erdenydymchikov
«Бурхан болохо гээшэ минии наһанай зорилго.»

Talk-тэй хүн Эрдэни Дымчиков
«Достичь просветления - главная цель моей жизни»

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev

Баяр хүргэнэбди: @hotel_ilikchin

Дэлгэсэй зураг буулгагша @kudarinsky

Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #talkтэйхүн

Talk-тэй хүн
22 июля 52