Дамжуулганууд

Talk-тэй хүн

Дамжуулгын хүтэлэгшэ Николай Банеев һонирхолтой айлшадта ошожо, хөөрэлдэнэ. Дуушан, хатаршан, тамиршан – ямар бэ толктэй хүн гээшэмнай? Дамжуулга соо харуулагдана

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Talk-тэй хүн. Бато Доржинимаев

Talk-тэй хүн Бато Доржинимаев @dorzhinimaevbato
о переходе с госслужбы в столярного дело, секретах мастерства и развитии семейного бизнеса @playwood03

Talk-тэй хүн Бато Доржинимаев @dorzhinimaevbato
Гүрэнэй алба хаагша байһанаа, модошо дархан болоһон тухайгаа, гэр бүлын хэрэг эрхилэлгые хүнжөөлгын нюусанууд тухай @playwood03

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #talkтэйхүн

Talk-тэй хүн
13 августа 2021 697