Викторина шэнэ түхэлтэй болоо: шэнэ студи, кадр соо хүтэлэгшэ, мүн баһа хабаадагшад дүрбүүлээ нэгэ доро наадана.

Шэнэ түхэл танда һайшаагдана гү? Һанамжануудаа бэшэгты.