Мүнѳѳдэр, сентябриин 13-да үһэ хайшалаашадай мэргэжэлтэ һайндэр тэмдэглэгдэнэ. Хотымнай ажаһуугшад  хэды болоод тэдэндэ хандажа байдаг бэ, зурхайда этигэдэг гээшэ гү гэжэ асуубабди.

Российские парикмахеры сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Как часто горожане посещают парикмахерские салоны и какую роль играет зурхай? Подробности в программе Асуулта.