На нашей планете очень много красивых и интересных мест. Мы спросили у горожан какое самое красивое место в котором им доводилось побывать.

Дэлхэй дээрэ гоё hайхан газарнууд олон юм. Бидэ мүнөө хотынгоо ажаһуугшадһаа эгээн һонирхолтой ямар газар ошоһон бэ, хараһан бэ гэжэ асуубабди.