Июлиин 28 – Байгаали хамгаалгын бүхэдэлхэйн үдэр. Байгаалияа энэ зандань үлээхын түлөө юу хэнэбта гэжэ хотынхидһоо асуубабди. Та байгаалидаа яажа туһалнабта? Ажаглалтанууд соо бэшэгты. Энэ дамжуулгада дэлгэсэй зураг буулгагша дамжуулга хүтэлэгшэ хоёр ажалаараа һэлгэлдээ. Энээнһээнь юун гарааб?

28 июля – Всемирный день охраны природы. Мы спросили у горожан, что они делают для сохранения природы. А как помогаете природе вы? Пишите в комментариях. Также в этом выпуске: оператор и ведущий поменялись местами. Что из этого вышло?