Ойлгоошьегүй байтарнай, зунай хахад дүүрэшэбэ. Хотымнай ажаһуугшад энэ сагаа хэр үнгэргөөб, хаагуур амарааб, юу хэжэ үрдеэб гэжэ асуугаабди. Үлөөшэ сагаа тэдэ юу хэхээр, хайшаа ошохоор түсэблэнхэйб?

Позади уже половина лета. Как это время провели наши горожане? Где отдохнули, что успели сделать? Какие у них планы на вторую часть лета?