Энэ дамжуулгада мэдээжэ сэдхүүлшэн, уран зохёолшо, сүлжээ холбоондо мэдээсэлнүүдые тараагша, “Портрет иерарха”, “Криминальные истории Бурятии” болон “Назад к Бурятской АССР” гэһэн номуудай автор Александр Махачкеев уласай соёлой, бодолгын болон ниитын түүхэ тухай.

Известный журналист, писатель, блогер, автор известных книг "Портрет иерарха", "Криминальные истории Бурятии" и "Назад к Бурятской АССР" Александр Махачкеев о культурной, политической и общественной истории республики.