Talk-тэй хүн

Talk-тэй хүн. Тумун Раднаев

2 июля 2021 1563

Тумун Раднаев @tumunradriguezzz - мэргэжэлтэ хатаршан - юундэ "POPММА" мүрысөөндэ хабаадалсахаяа шиидэбэ.

Тумун Раднаев - профессиональный танцор – о том, почему решил принять участие в "POPММА"-турнире.

Баяр хургэнэбди inst: @avarga_mma @fight_street
@stepanov_71_
Хүтэлэгшэ @inst: nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша  inst: @namzhilon.alexander @geser_radnaev @casper_dancer
Гэрэл зураг хабсаргагша @inst: zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ @inst: bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official