Буряад Уласта хэды тосхон бииб гэжэ айлшаднай мэдэхэ гү? Ород хэлэн дээрэ оршуулагдаһан буряад дуунуудые тааха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт