БОЛТОГОЙ

БОЛТОГОЙ. БОЛОТ ДИНГАНОРБОЕВ

29 июня 2021 1539

"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Болот Динганорбоев - Буряадай арадай зүжэгшэн үреэлнэ:

"Долгих лет жизни, безграничного счастья..." - эти слова мы слишком часто говорим, когда говорим пожелания. В нашей программе "Болтогой" будут благопожелания для разных торжеств. Делайте скриншот и сохраняйте себе.

Үреэл читает Болот Динганорбоев - Народный артист Бурятии:

Хадаг бэлэг сэлэгтэй,
Хэтын үлзы үреэлтэй,
Халуун амар мэндэтэй,
Сагаан һарамнай морилхонь!