Дамжуулганууд

БОЛТОГОЙ

Баяр еһололнуудта, түрэ найрада, түрэһэн үдэрнүүдэй тэмдэглэлдэ ямар үрэел хэлэхэеэ манай дамжуулга соо һоо харагшад хадуужаа абахаар.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

БОЛТОГОЙ

Эрдэмэй һайндэрөөр, хүндэтэ үхибүүд, багшанар, түрэлхид!

Буряадай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагшадһаа ажабайдалай али олон ушарнуудта хэрэглэжэ болохо юрөөлнүүд. Хэрэглэжэ болохот, скриншот хэжэ хадуужа абагты.

Сохраняйте благопожелания на все случаи жизни .

Юрөөлнүүдые бэлдэһэн багша Дарима Цыденовна Цыренова

@rbnli.1

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 747
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 609
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 751
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 769
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 782
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 915
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 887
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 792
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 974