Дамжуулганууд

БОЛТОГОЙ

Баяр еһололнуудта, түрэ найрада, түрэһэн үдэрнүүдэй тэмдэглэлдэ ямар үрэел хэлэхэеэ манай дамжуулга соо һоо харагшад хадуужаа абахаар.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

БОЛТОГОЙ

Эрдэмэй һайндэрөөр, хүндэтэ үхибүүд, багшанар, түрэлхид!

Буряадай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагшадһаа ажабайдалай али олон ушарнуудта хэрэглэжэ болохо юрөөлнүүд. Хэрэглэжэ болохот, скриншот хэжэ хадуужа абагты.

Сохраняйте благопожелания на все случаи жизни .

Юрөөлнүүдые бэлдэһэн багша Дарима Цыденовна Цыренова

@rbnli.1

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 943
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 1010
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 1062
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 912
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 910
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 1136
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 1374
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 1106
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 1348