Дамжуулганууд

БОЛТОГОЙ

Баяр еһололнуудта, түрэ найрада, түрэһэн үдэрнүүдэй тэмдэглэлдэ ямар үрэел хэлэхэеэ манай дамжуулга соо һоо харагшад хадуужаа абахаар.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

БОЛТОГОЙ

Эрдэмэй һайндэрөөр, хүндэтэ үхибүүд, багшанар, түрэлхид!

Буряадай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагшадһаа ажабайдалай али олон ушарнуудта хэрэглэжэ болохо юрөөлнүүд. Хэрэглэжэ болохот, скриншот хэжэ хадуужа абагты.

Сохраняйте благопожелания на все случаи жизни .

Юрөөлнүүдые бэлдэһэн багша Дарима Цыденовна Цыренова

@rbnli.1

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 841
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 784
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 2021 896
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 817
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 824
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 2021 1027
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 1147
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 879
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 2021 1172