Дамжуулганууд

БОЛТОГОЙ

Баяр еһололнуудта, түрэ найрада, түрэһэн үдэрнүүдэй тэмдэглэлдэ ямар үрэел хэлэхэеэ манай дамжуулга соо һоо харагшад хадуужаа абахаар.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

БОЛТОГОЙ

Эрдэмэй һайндэрөөр, хүндэтэ үхибүүд, багшанар, түрэлхид!

Буряадай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагшадһаа ажабайдалай али олон ушарнуудта хэрэглэжэ болохо юрөөлнүүд. Хэрэглэжэ болохот, скриншот хэжэ хадуужа абагты.

Сохраняйте благопожелания на все случаи жизни .

Юрөөлнүүдые бэлдэһэн багша Дарима Цыденовна Цыренова

@rbnli.1

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

БОЛТОГОЙ
17 сентября 80
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 83
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
17 сентября 73
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 97
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 100
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
6 сентября 151
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 123
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 108
БОЛТОГОЙ
БОЛТОГОЙ
2 сентября 120