Вот и приближаются летние каникулы. А в какие лагеря ездили отдыхать наши жители? Помнят ли они своё лучшее время?

Иигээд хэдэн хоногһоо зумнай мандахань, энэмнай хүүгэдые элүүржүүлгын хаһа гээшэ. Энэ ушараар өөрынгөө үедэ тиимэ амаралгын, элүүржүүлгын газарнуудаар ябадаг байһан гүт гэжэ хотын ажаһуугшадһаа асууя.