БОЛТОГОЙ

БОЛТОГОЙ. АРИУНЗУЛ ЛХАШИДНЯМ.

29 июня 2021 1338

"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Ариунзул Лхашидням - «Yльгэр» театрай зүжэгшэн үреэлнэ:

"Долгих лет жизни, безграничного счастья..." - эти слова мы слишком часто говорим, когда говорим пожелания. В нашей программе "Болтогой" будут благопожелания для разных торжеств. Делайте скриншот и сохраняйте себе.

Үреэл читает Ариунзул Лхашидням - артист театра «ҮЛЬГЭР»:

Эльгээрээ энхэ амгалан,
Түрэлөөрөө түбшэн амгалан,
Түрэл уласаараа элбэг дэлбэг,
Түрэл садан хотол олоноороо,
Һара шэнэдээ hайхан шэнэлээрэй!