Talk-тэй хүн

Talk-тэй хүн. Алексей Гыргенов

29 июня 2021 1253

Алексей Гыргенов @gyrgenovalex һэер шалгаанаар хэды мүнгэ олохоор бэ, ямар бизнес мүнөө тааруу бэ, мүнгэнэй пирамидануудэй хор тухай “Talkтэй хүн” дамжуулга соо.

Алексей Гыргенов о доходах в Һэер шаалган, бизнес-тенденциях и вреде финансовых пирамид.

Баяр хургэнэбди inst: @horses_uu @erdem_san
Хүтэлэгшэ  inst @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша inst: @shcherbak_03
Гэрэл зураг хабсаргагша  inst: @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ  inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official