Talk-тэй хүн

Talk-тай хүн. Дулма Сунрапова

15 июня 2021 1407

Дулма Сунрапова @dulma_sunrapova евроремонт хэдэг болонхой! Мэдээжэ дуушанай ажабайдалһаа энэ ба ондоо hонирхолтой баримтанууд тухай “Talkтэй хүн” дамжуулга соо.

Дулма Сунрапова освоила евро ремонт! Эти и другие интересные подробности из жизни знаменитой певицы в передаче “Talkтэй хүн”.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @geser_radnaev
Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official