Яхадууд юундэ зарим буряадуудһаа һайнаар уншанаб? Яагаа һаа бидэ түрэл хэлэн дээрээ уншажа һурахабибди? Энэ һаналаараа яхадууд болон буряадууд маанадаар хубаалдаба.

Почему у якутов получается читать на бурятском лучше, чем у некоторы бурят? Как приучить себя читать на родном языке? Об этом музыканты из Оркестра Театра танца им. Кыыл Уола.