1 Владимир Путин Буряад Уласта
2 Пластик эд хорюулга
3 Корь үбшэнһөө тарилга хэлгэ
4 Буряадай фермернүүд тухай
5 Уһа хэрэглэлгэ
6 Эд хэрэглэгшэдэй эрхын үдэр
7 Уласхоорондын тэмсээнэй илагшад