Айлшаднай Сагаалган тухай юу мэдэхэб? Зүүн зүгэй литын 12 жэлнүүдые хойно хойноhоо нэрлэхэ гү? 5 сагаан эдеэ нэрлэжэ шадаха гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт