"Буряад ТВ" субаг тухай Алексей Цыденов, Буряад Уласай толгойлогшо.

О телеканале '"Буряад ТВ" Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.

Хүтэлэгшэд - Николай Банеев, Баярма Раднаева