Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ…

22 ноября 27

Популярные выпуски

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин оюутад буряад үгэнүүдые ород хэлэндэ оршуулжа шадаха гү, совет үедэ ажабайдалдаа хэрэглэдэг байһан юумэнүүдые тааха гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт