Габшагай һара үргэлжэлһөөр. Мүнөөдэр бидэ хотын ажаһуугшадһаа гэр бүлэдөө буряад хэлэн дээрэ хөөрэлдэдэг гү  гэжэ асуубабди.

Месячник, посвященный  бурятскому  языку,  продолжается. Сегодня мы решили спросить у горожан,  говорят ли они дома на родном языке.