Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ…

19 октября 2022 113


Буряадай оперо болон баледэй театрай зүжэгшэд гербнүүдые хаража, али аймагайб гэжэ тааха гү? Совет үеын фильмүүдэй зураг дээрэхи хара дүрбэлжэнэй саана юун нюулгаатайб гэжэ тухайлха гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт