1  ТОС-уудһаа сэрэгшэдтэ  туһаламжа
2  Шэнэ «Профессионалитет» түсэл
3  Харгы  заһабарилга тухай
4  “Буряад ТВ-гэй” үүдэнүүд нээлгэтэй
5  Хүдөө газараар хүдөөгэйхидэй һуралсал  
6  Хүүгэдэй «Номина»сэсэрлиг