Энэ, тэрэ...

«Энэ, тэрэ…»

30 сентября 2022 393

«Пранк» гэһэн үгэ буряадаар юун бэ? Буряад дуунуудые хэн түргэн таахаб: манай айлшад гү али Shazam гү? Мүнөөнэй залуушуул совет үедэ хэрэглэгдэдэг байһан юумэнүүдые тааха гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт