«Пранк» гэһэн үгэ буряадаар юун бэ? Буряад дуунуудые хэн түргэн таахаб: манай айлшад гү али Shazam гү? Мүнөөнэй залуушуул совет үедэ хэрэглэгдэдэг байһан юумэнүүдые тааха гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт