Энэ, тэрэ...

«Энэ, тэрэ…»

1 сентября 2022 537

«Крокодил» нааданда хорон хамшаг үбшэниие яажа харуулхаар бэ? «Зонт» гэжэ үгэ буряадаар юун болохоб? «Үхэр шэнги һүүлтэй, үндэгэн шэнги бэетэй», энэ юун бэ?  

Как можно показать ковид в игре «Крокодил»? Как переводится слово «зонт» на бурятский? Можно ли по гербу угадать район нашей республики? Смотрите в новом выпуске