Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

25 июля 2022 433

Энэ, тэрэ...

Манай айлшад Буряад Уласай һүлдэ дуунай гурбадахи үгынь нэрлэжэ шадаха гээшэ гү, зураг дээрэ дурадхагдаһан Совет үеын юумэнүүдые тааха гү, үгтэһэн үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гээшэ гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт