Манай айлшад Буряад Уласта хэды хото бииб  гэжэ мэдэхэ гү, хүшөөнүүд дээрэ юун үгы байнаб гэжэ тааха гү, үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт