Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

1 июля 2022 311

Манай айлшад Буряад Уласта хэды хото бииб  гэжэ мэдэхэ гү, хүшөөнүүд дээрэ юун үгы байнаб гэжэ тааха гү, үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт